03 Dhjetor 2020

Zgjedhja e Kryeprokurorit Jetish Maloku për anëtarë të KPK-së e kundërligjshme

Prishtinë, 27 tetor - Platforma e Grupit për Studime Juridike dhe Politike 'Drejtësia Sot' ka reaguar ndaj nominimit dhe zgjedhjes së Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Gjilanit, Jetish Maloku, për anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës (KPK), për shkak se një situatë e tillë paraqet shkelje të dispozitave ligjore të përcaktuara me Ligjin  06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Rregulloren Nr.06/2020 për Zgjedhjen e Anëtarëve Prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovës.

Fillimisht, KPK, më datë 8 tetor, kishte marrë vendim më të cilin kishte shpallur zgjedhjet për anëtarë të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Prokurorive Themelore në Prishtinë, Pejë, Gjilan, Gjakovë, Pejë, Mitrovicë dhe Ferizaj.

Në të njëjtën datë, ishte marrë edhe vendimi për themelimin e Komisionit Zgjedhor, i cili do të merret me mbarëvajtjen e këtyre zgjedhjeve.

Më datë 16 tetor, në ueb portalin e Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës është publikuar lista e kandidatëve të nominuar për anëtarë të KPK-së, nga radhët e shtatë prokurorive themelore.

Në këtë listë, ndër kandidatët e nominuar nga Prokuroria Themelore në Gjilan, ishte edhe Kryeprokurori Jetish Maloku, i cili në periudhën 2010 – 2015, kishte qenë pjesë e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës, në kohën kur këto dy institucione ishin të integruara në një, por edhe pas ndarjes së mëvonshme të tyre.

Ligji  06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës në Nenin 12, paragrafi 1, përcakton se “Anëtarët e Këshillit qëndrojnë në detyrë për një mandat pesë (5) vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje”.

Rregullorja Nr.06/2020 për Zgjedhjen e Anëtarëve Prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, në bazë të së cilës është duke u organizuar ky proces zgjedhor, në nenin 8, paragrafi 4, përcakton se “Prokurorët që plotësojnë kushtet nga prokuroria përkatëse ku zhvillohen zgjedhjet kanë të drejtë të jenë të nominuar për anëtarë të KPK-së”.

Drejtësia Sot, bazuar në ligjin dhe rregulloren përkatëse konsideron që kandidimi i Jetish Maloku, lejimi i kësaj kandidature dhe përzgjedhja që i njëjti të propozohet në Këshill për t’u emëruar anëtarë, është në kundërshtim me Ligjin  06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës.

Kjo meqenëse i njejti ka mbajtur njëherë një mandat të tillë, siç është cekur më lartë. Njëkohësisht, të njejtat veprime janë në kundërshtim edhe me Rregulloren Nr.06/2020 për Zgjedhjen e Anëtarëve Prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovës, meqenëse Jetish Maloku duke qenë se veçse ka mbajtur njëherë një pozitë të tillë, i njejti nuk plotëson kriteret që të jetë i nominuar për anëtarë të KPK-së.

Për më tepër Drejtësia Sot thekson se është e pakuptimtë heshtja e Komisionit Zgjedhor të KPK-së, në një situatë të tillë, duke mos vepruar në pajtim me Nenin 8, paragrafi 5, të Rregullores,  më të cilën dispozitë, këtij komisioni, i njihet e drejta për refuzimin e kandidaturës së kandidatëve të nominuar për anëtarë prokurorë të KPK-së, të cilët nuk i plotësojnë kriteret ligjore.

"Kujtojmë që, Kryeprokurori Jetish Maloku, në zgjedhjet e mbajtura më datë 22 tetor 2020, ka arritur që të fitojë 14 nga 15 votat e të gjithë prokurorëve të Prokurorisë Themelore në Gjilan, duke hyrë kështu në listën e kandidatëve potencial për tu bërë serish anëtarë i KPK-së, nga radhët e kësaj prokurorie", vlerëson Drejtësia Sot.

Krejt në fund, Drejtësia Sot, fton KPK-në që të bëj anulimin e zgjedhjeve për anëtarë prokurorë të saj nga radhët e Prokurorisë Themelore në Gjilan, dhe të bëj ri-shpalljen e këtij konkursi, por duke u siguruar që kandidatët e nominuar dhe procesi zgjedhor të jenë në pajtim me Ligjin  06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Rregulloren Nr.06/2020 për Zgjedhjen e Anëtarëve Prokurorë të Këshillit Prokurorial të Kosovës.  

 

Kalendari

Ngjarjet e datës 3 Dhjetor 2020

- Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuara, Handikos mban konferencën lansuese të Raportit vlerësues mbi qasshmërinë e fëmijëve me aftësi të kufizuara në ndërtesat shkollore të nivelit fillor dhe të mesëm të ulët në Kosovë. (Qendra e Resurseve të Handikos në Veternik, ora 9:30)

- Gjykata Themelore në Ferizaj mban seancën kundër të pandehurit Ibrahim Mustafa Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar. (Gjykata Themelore në Ferizaj, ora 9:30)

- Kuvendi i Kosovës mban seancë te veçantë në të cilën do të mbahet debat parlamentar për gjendjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në Republikën e Kosovës. (Kuvendi i Kosovës, ora 10:00)

-  Komisioni për Integrim Evropian shqyrton Projektligjin për rimëkëmbjen ekonomike – COVID-19, me amendamentet e Komisionit funksional nga aspekti i përputhshmërisë me legjislacionin e BE-së. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N302, ora 10:00)

-  Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim shqyrton Projektligjin për Rimëkëmbjen Ekonomike - COVID-19, me raport amendamente të Komisionit funksional për Buxhet dhe Transfere. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N303 Koha: 10:00  

- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban mbledhjen ku shpall rezultatet përfundimtare të jashtëzakoshme për Kryetar të Komunës së Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut, të cilat u mbajtën më 29 nëntor 2020. (Ndërtesa e KQZ-së, kati 4, ora 10:00)

- Për nder të Ditës Ndërkombëtarë për Personat me Nevoja të Veçanta, ushtruesja e detyres Presidentja, dr.Vjosa Osmani bashkërisht me ambasadorin Britanik, Nicholas Abbott dhe ministrin e Arsimit, Ramë Likaj  nënshkruajnë panon e zotimit për gjithëpërfshirje. Oborri i Kuvendit të Republikës së Kosovës (hyrja nga sheshi, ora 11:30)

- OJQ EC Ma Ndryshe organizon aktivitetet ndërgjegjësuese që ka qëllim të përcjell porosinë vetëdijësuese për eliminimin e pengesave që janë krijuar për shkak të mungesës së gjithëpërfshirjes. (Parku i Qytet në Prizren, ora 11:00 - Keji përballë xhamisë së “Sinan Pashës”, ora 12:00 - Marash, ora 13:00)