04 Shkurt 2023

Bordi i RTK-së do t’i adresojë gjetjet e ZKA-së, shumë parregullsi tashmë janë eliminuar

Prishtinë, 4 qershor - Bordi i RTK-së ka analizuar në detaje të gjitha gjetjet e Zyrës Kombëtare të Auditimit dhe e mirëpret publikimin e dy raporteve të auditimit në RTK.

Gjetjet e paraqitura në Raportin e Performancës për periudhën 2019-2021 dhe në Raportin e Auditimit të Pasqyrave Financiare për vitin 2021 e vërtetojnë gjendjen shqetësuese të cilën Bordi aktual e ka gjetur RTK-në në dhjetor të vitit të kaluar, kur edhe është konstituuar.

Sikurse edhe në fazën e pranimit të raportit, Bordi dhe Menaxhmenti i RTK-së janë pajtuar me të gjitha gjetjet e ZKA-së dhe zotohen se në afatin sa më të arsyeshëm kohor do t’i adresojnë rekomandimet e paraqitura një nga një.

Shumë nga gjetjet e publikuara në raportet e ZKA-së janë evidentuar në muajt paraprak nga ana e Bordit dhe Menaxhmentit aktual, dhe disa prej tyre tashmë janë adresuar. P.sh gjetja për kontratat për shërbime tashmë është çështje e zgjidhur, pasi që kontratat e tilla për vende pune të rregullta nuk janë vazhduar në RTK.

 Bashkëpunëtorët  e jashtëm, përveç se në kundërshtim me nevojat programore, janë angazhuar pa një proces transparent dhe konkurrues në mohim të tërësishëm të beneficioneve që i përcakton Ligji i Punës, ashtu siç konstaton edhe ZKA-ja në raportin e saj.

Gjithashtu po bëhet evidentimi i vijueshmërisë si dhe është shfuqizuar vendimi absurd i cili lironte nga evidentimi 58 punonjësve me pozita kryesisht menaxheriale. Askush në RTK nuk do të marrë pagesë nëse nuk paraqitet në punë. Përtej kësaj, do të ketë vlerësim të përformancës për të gjithë punëtorët e RTK-së, sipas legjislacionit në fuqi.

Me rekomandim të Bordit dhe pas një analize të detajuar të dokumentacionit të brendshëm, janë fuqizuar kontrollet e brendshme me qëllim që të eliminohen parregullsitë rreth avancimit, sistemimit, dhe respektimit të orarit të punës.

Kjo ka rezultuar me shkëputjen e kontratave të punës me RTK-në për një numër të caktuar të punëtorëve, të cilët gjatë kontrolleve kanë refuzuar në mënyrë deklarative ose të heshtur respektimin e rregulloreve të RTK-së.

Në anën tjetër, Rekrutimi i stafit të RTK-së do të bëhet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe rregullativën e brendshme, duke i marrë parasysh nevojat e programit.

Po ashtu një nga vendimet e para të bordit të RTK-së me të marrë detyrën ishte ndërprerja e marketingut me kompensim (këmbim jo monetar) ku siç konstaton ZKA parimi i vlerës së drejtë nuk është zbatuar në RTK. Po ashtu është ndërprerë blerja e produkteve informative dhe kontraktimi i ri i blerjes se lajmeve nga agjencitë vendore të lajmeve.

Duke marrë parasysh gjetjet e Bordit në muajt paraprak e të cilat vërtetohen tashmë edhe nga ZKA-ja, Bordi aktual më 19 janar të këtij viti e ka shkarkuar nga detyra drejtorin e përgjithshëm të RTK-së, Ngadhnjim Kastrati për shkak të keqmenaxhimit me RTK-në.

Në frymën e punës aktive dhe dinamike të dëshmuar në muajt e kaluar, Bordi i RTK-së do të mbikëqyrë në mënyrë rigoroze dhe me prioritet hartimin e një plani të veprimit në RTK për implementimin e plotë të rekomandimeve të dy raporteve të ZKA-së brenda afateve të përcaktuara ligjore.

Bordi tashmë ka themeluar komitetin e auditimit të brendshëm prej tre anëtarëve, ku dy nga ta janë të jashtëm, të cilët janë rekrutuar me konkurs publik. Kjo është hera e parë që është respektuar ligji dhe që dy anëtarët e komitetit janë të jashtëm.

Në këtë mënyrë do të fuqizohet Njësia e Auditimit të Brendshëm, dhe do të sigurohet pavarësia e saj, gjë që kjo do të ndikojë në funksionimin sa më të mirë të RTK-së, si dhe do të merren masa të menjëhershme sapo të evidentohen parregullsi eventuale.   

Bordi i RTK-së e ka aprovuar skemën e re programore për vitin 2022 vetëm pasi është siguruar se në programin e RTK-së janë marrë parasysh nevojat e grupeve të ndryshme të publikut.

Në këtë kuadër, Bordi nga radhët e tij ka krijuar një komision që do ta mbikëqyrë zbatimin e skemës programore. Për të marrë sugjerimet dhe vërejtjet e qytetarëve dhe duke zbatuar Ligjin për RTK-në, Bordi ka emëruar përmes konkursit publik, Grupin Këshillues të Publikut .

Bordi i RTK-së siguron opinionin publik se do të vazhdojë t’i adresojë në vazhdimësi rekomandimet e Zyrës Kombëtare të Auditimit në mënyrë që RTK-ja të funksionojë në përputhje me kërkesat e publikut që derivojnë nga Ligji për RTK-në, statutin, standardet profesionale dhe rregullativen e brendshme.

Me angazhimin që do të bëhet në adresimin e rekomandimeve të ZKA-së, por edhe adresimin e shumë çështjeve tjera, raportet e ZKA-së në vitin tjetër do të tregojnë për përmirësim të dukshëm të situatës dhe menaxhim më të mirë dhe efikas.


 

Kalendari

Ngjarjet e datës 3 shkurt 2023  - Këshilli Gjyqësor i Kosovës mban mbledhjen e radhës. (Ndërtesa e KGjK-së, ora 9:00)

- Kuvendi Komunal i Gjilanit mban seancë të jashtëzakonshme, ku në rend dite do të jetë falja e tatimit në pronë në vlerën deri 100 euro për të gjithë tatimpaguesit e kësaj komune, për vitin 2023. (Salla e Kuvendit Komunal të Gjilanit, ora 10:00)

- Sindikata e Sektorit Privat të Kosovës mban konferencë për shtyp lidhur me gjendjen e punëtorëve teknik të Sektorit Privat te Kosovës dhe dialogu me qeverinë dhe institucionet tjera të Kosovës. (Zyrët e Sindikatës, ora 11:00)

- Lidhja Demokratike e Kosovës Dega në Prizren, mban konferencë për medie. (Selia e LDK-së në Prizren, ora 11:00)

- Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere shqyrton Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi ndarjet buxhetore, si dhe shqyrton listën e kandidatëve për plotësimin e një pozite për anëtar joekzekuiv të Bordit të Bankës Qendrore të Kosovës. (Kuvendi i Kosovës, salla C203, ora 13:30)

- Prezantohet puna e kryer rreth vajzave dhe grave me aftësi të kufizuara të cilat kanë folur hapur për historitë e tyre të, abuzimeve seksuale, dhunës fizike, dhunës psikike, keqtrajtimeve, ofendimeve dhe diskriminimeve. (Ndërtesa e Qeverisë, salla P38, ora 14:30)