31 Korrik 2021

Tre vjet e katër muaj burgim dhe 200 euro gjobë, për vjedhje të rëndë

Ferizaj, 18 qershor - Gjykata Themelore në Ferizaj, ka shpall aktgjykim dënues ndaj të pandehurit Y.A. shtetas i Republikës së Kosovës, i akuzuar sipas aktakuzës së Prokurorisë Themelore në Ferizaj, për shkak të katër veprave penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 nënparagrafi 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK).

Gjyqtari individual i Divizionit Penal Shabi Idrizi, pas mbajtës së shqyrtimit gjyqësor të pandehurin për dy (2) vepra penale të vjedhjes së rëndë e shpalli fajtor dhe gjykoi me  dënim unik burgimi në kohëzgjatje prej tre (3) vjet e katër (4) muaj dhe dënim me gjobë në shumë prej dyqind (200) euro.

I pandehuri akuzohet se më 13.01.2015, në Shtime me qëllim që me përvetësimin e sendeve të huaja të luajtshme e që vetit të i sjellë përfitim pasuror të kundërligjshëm, me përdorimin e forcës me një shkallë të drurit ku përmes shkallës ka hapur dritaren e katit të dytë, ku prej aty ka hyrë brenda në shtëpinë e të dëmtuarit D.Sh ka marrë stoli prej ari në vlerë rreth 2500-3000€ dhe para të gatshme rreth 50 €, ndërsa më datë 06.06.2015, në shtëpinë e të dëmtuarit T.Z. në Shtime,  i pandehuri fillimisht e kishte kaluar murin në lartësi 2 metra e pastaj përmes një shkalle të metaltë kishte hipur mbi garazh prej aty në terasë, ku përmes derës së terasës kishte depërtuar brenda në katin e dytë ku kishte kontrolluar në të gjitha dhomat dhe në dhomën e fjetjes kishte marre 5.215 €, 5000 Franga zvicerane dhe stoli të ndryshme ari në vlerë prej 6.500 €, sipas të dëmtuarit dhe dokumentet  personale te tij.

I pandehuri Y.A. pas mbajtjes së seancës së shqyrtimit gjyqësor është liruar nga akuza për veprën e tretë penale të vjedhjes së rëndë, pasi gjykata nuk ka gjetur se në veprimet e të pandehurit manifestohen elementet e veprës penale për te cilën akuzohet, andaj të njëjtin e ka liruar nga akuza se më 04.02.2015, në fshatin Talinovc i Muhaxherve Komuna Ferizaj, në shtëpinë e të dëmtuarës Xh.S. së bashku me dy persona tjerë P.K dhe K., me përdorimin e forcës, duke depërtuar brenda përmes derës së hyrjes në katin e dytë të shtëpisë pasi ka demuluar dhomën e gjumit ka vjedhur një sasi ari dhe atë 2x2.5 lira, me rreth dekorues, një lirë, dy zinxhirë qafe, dy rreth dore, katër unaza, një palë vathë dhe një telefon celularë “Alkatel” në vlerë mbi 3000 €, e pastaj janë larguar nga aty.

Po ashtu gjykata ka refuzuar akuzën për shkak të heqjes dorë nga ndjekja penale e prokurorit të shtetit, për shkak të veprës penale vjedhje e rëndë nga neni 327 paragrafi 1 të KPRK-së. 

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga dita e pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar. Ankesa i drejtohet Gjykatës së Apelit në Prishtinë, përmes Gjykatës Themelore të Ferizajt.


 

Kalendari

Ngjarjet e datës 1 Gusht 2021

- Nën organizimin e Presidentes së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani mbahet ceremonia e dorëzimit të medaljes post-mortem për Beau Biden më ç'rast me një fjalë rasti do t’iu drejtohet Presidentja Osmani, gjithashtu përmes një video-mesazhi edhe Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, si dhe me një fjalë rasti ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Philip S. Kosnett. (Oborri në hyrje të objektit të Kuvendit ora 18:30 - Mediat duhet të jenë të pranishme në Presidencë, ora 17:45)