18 Gusht 2022

OSBE mbështetë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Kosovë

Prishtinë, 30 korrik - Në konferencën e mbështetur nga Misioni i OSBE-së në Kosovë u konkludua që zhvillimi dhe miratimi i planeve të menaxhimit të trashëgimisë kulturore është instrument i rëndësishëm për rritjen e mbrojtjes dhe ruajtjes së monumenteve të trashëgimisë kulturore.

Planet e menaxhimit të trashëgimisë kulturore kanë për qëllim të mbrojnë trashëgiminë e pasur kulturore në Kosovë, ndërsa gjithashtu lidhin monumentet e trashëgimisë kulturore me zhvillimin e qëndrueshëm. Hartimi e miratimi i këtyre planeve kërkon qasje gjithëpërfshirëse që merr plotësisht parasysh diversitetin kulturor dhe pikëpamjet e të gjithë aktorëve dhe komuniteteve. Kur hartohen në mënyrë pjesëmarrëse, planet e menaxhimit të trashëgimisë kulturore nxisin dialogun dhe mirëkuptimin ndëretnik midis komuniteteve dhe kontribuojnë në ndërtimin e besimit, tolerancës dhe kohezionit shoqëror.

Konferenca e sotme u organizua nga Misioni i OSBE-së në Kosovë së bashku me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, dhe në të u mblodhën një numër i madh ekspertësh nga institucionet qeveritare, shoqëria civile dhe komunat. Diskutimet u përqendruan në standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira në planet e menaxhimit të trashëgimisë kulturore dhe ndihmuan në identifikimin e pikave konkrete që do të ndiqen bashkërisht nga Misioni dhe Ministria për pilot-lokacionet e përzgjedhura në komunat e Prishtinës dhe Pejës.

Kjo ngjarje ishte vazhdimësi e punës së mëhershme të Misionit dhe Ministrisë në hartimin e Udhëzuesit të OSBE-së për Standardet për Hartimin e Planeve të Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore, të publikuar në shtator 2020. Ekspertët vendorë do ta aplikojnë qasjen metodologjike të përcaktuar në këtë udhëzues për hartimin e planeve të menaxhimit të trashëgimisë kulturore për monumentet në Prishtinë dhe Pejë, me mbështetje të Misionit dhe Ministrisë.

“Planet e menaxhimit të trashëgimisë kulturore janë mjet i vlefshëm për avancimin e mbrojtjes, ruajtjes dhe promovimit të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Për ato lokacione që konsiderohen si kyçe për zhvillimin ekonomik dhe turistik, duhet balancuar zhvillimin të tillë me ruajtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe identitetin e komuniteteve. Planet e menaxhimit janë instrumenti i duhur për të arritur këtë bilanc dhe për t’i ruajtur vlerat e trashëgimisë për gjeneratat e ardhshme”, tha Michael Davenport, Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë. Gjithashtu, pjesë e fjalës përfundimtare në konferencë ishin edhe Kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, dhe përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe komunës së Prishtinës.

Davenport përmendi Planin e Menaxhimit të miratuar së fundmi për Qendrën Historike të Prizrenit me mbështetje të Misionit të OSBE-së në Kosovë dhe nënvizoi se procesi i hartimit të planit ka pasqyruar parimin e pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse dhe konsultime të gjera me të gjithë aktorët relevantë. “Plani i suksesshëm i menaxhimit varet nga qasja e përgjithshme gjithëpërfshirëse: për tu siguruar se është krijuar një instrument që do të zbatohet në tërësi duhet mbajtur konsultime jo vetëm me institucionet dhe ekspertët, por edhe me komunitetet,” tha ai.


  

Kalendari

Ngjarjet e datës 18 gusht 2022

 - Mbahet seanca në rastin e falsifikimit të tenderit 800 mijë euro për rinovimin e objektit të PSRK-së ndaj të akuzuarit Tahir Sopa, përfaqësues i firmave “NBT ING SHPK” dhe “NPN Bajramaj”. (Pallati i Drejtësisë, ora 9:30)

- Komuna e Rahovecit mbant dëgjimi publik për buxhetin e vitit 2023 më bashkësit lokale, lagjet urbane dhe përfaqesues të shkollave. (Shtëpia e Kulturës 'Mensur Zyberaj' në Rahovec, ora 10:00)

- Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës mban konferencë për media e cila ndërlidhet me shpalljen e grevës së përgjithshme. (Zyrat e BSPK-së, ora 13:00)

- Fondacioni Shtatëmbëdhjetë organizon hapjen e programit Rezidenca 17. (Shtëpia e Hivzi Sulejmanit në lagjen Taslixhe, ora 18:00)