04 Dhjetor 2022
Problemet e realizimit të buxhetit janë përsëritur edhe në vitin 2022 dhe 2023 Prishtinë, 4 dhjetor - Më 28 tetor Qeveria aprovoi Projektligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2023, kurse Kuvendi e aprovoi në lexim të parë më 17 nëntor 2023. Instituti GAP ka analizuar ndarjet buxhetore për vitin 2023, duke i krahasuar ato me vitin 2022. Lexo
Softueri nuk është eksperti i plagjiaturës! Asnjë softuer e platformë online nuk mund të përcaktoj plagjiaturën. Studiuesit dhe shkruesit akademik mund të shmangin plagjiaturën vetëm nga edukimi dhe... lexo
Mbahet Ora e Madhe Letrare 'Vjeshta Poetike' Obiliq, 4 dhjetor - Në ambientet e sallës së Kuvendit Komunal të Obiliqit u mbajt Ora e Madhe Letrare “Vjeshta Poetike në Obiliq, 2022”, edicioni i VII-të, ku morën... lexo