04 Dhjetor 2022

Avokati i Popullit mban dëgjim publik lidhur me hetimin për shëndetin riprodhues

Prishtinë, 3 tetor - Sot në Kuvendit Komunal të Gjakovës, Avokati i Popullit organizon dëgjim publik lidhur me hetimin e përgjithshëm për shëndetin riprodhues.

Hetimi i përgjithshëm, të cilin e ka iniciuar Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP), lidhur me shëndetin riprodhues, me fokus shëndetin maternal, planifikimin familjar dhe abortin në Kosovë, ka arritur në fazën e dëgjimeve publike.  

Jua rikujtojmë se dëgjimet publike janë përmbushje e dimensionit publik që ka ky hetim dhe vazhdimësi e mbi 100 intervistave dhe e 14 fokus-grupeve, të realizuara në shtatë regjionet e vendit, me gra e vajza që kanë ofruar dëshmitë e tyre për trajtimin përkitazi me shëndetin seksual dhe riprodhues.

Pohimet e tyre janë bazë e hetimit për nivelin e respektimit apo të cenimit të të drejtave, që, drejtpërdrejt apo tërthorazi, lidhen me çështjet që trajton hetimi.

Hetimi në fjalë nuk zëvendëson rolin e gjyqësorit dhe as të organeve të tjera të zbatimit të ligjit, por paraqet vazhdimësi të punës së IAP-së, në pajtim me mandatin që ka, për t’i mbrojtur të drejtat dhe liritë e njeriut, të ndërlidhura ngushtë me Agjendën 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, veçanërisht me disa nga synimet e Objektivit 3: “Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe promovimi i mirëqenies për të gjithë në të gjitha moshat.”; dhe të Objektivit 5: “Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave.”

IAP-ja inkurajon gratë dhe vajzat, por edhe të tjerët, që konsiderojnë se mund t’i ndajnë në një dëgjim publik përvojat dhe dëshmitë e tyre nga perspektiva e çështjeve që u theksuan më lart, të bëhen pjesë e këtyre dëgjimeve publike, sipas regjioneve ku jetojnë dhe veprojnë.

 

Kalendari

Ngjarjet e datës 4 dhjetor 2022

- Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, së bashku me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati dhe Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, prezantojnë buxhetin për vitin 2023 para qytetarëve të Komunës së Gjakovës. (Shkolla e Muzikës “Prenk Jakova”, Gjakovë, ora 15:00)