12 Nëntor 2019

Pamundësohet realizimi i pensioneve të ndërprera arbitrarisht nga Serbia

Prishtinë, 1 nëntor - Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagon ndaj papërgjegjësisë dhe neglizhencës së institucioneve të Republikës së Kosovës, drejtë përmbushjes së obligimeve shtetërore në ndërmarrjen e masave lidhur me Aktgjykimin e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ) në rastin Grudić kundër Serbisë.

Si rezultat i mungesës së vullnetit politik dhe neglizhencës në ofrimin e mbështetjes shtetërore në realizimin e të drejtës pensionale të qytetarëve të Republikës së Kosovës nga Sigurimi Pensional dhe Invalidor i Serbisë (SPDIF), me dhjetëra mijëra qytetarë të Kosovës, në mënyrë arbirtrare sot janë të privuar në realizimin e së drejtës për të përfituar pensionet e tyre për të cilat kishin kontribuar me vite dhe dekada të tëra.

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut në rastin Grudić kundër Serbisë kishte konstatuar se ka shkelje të së drejtës pronësore të pensionistëve, në kuptim të Nenit 1 të Protokollit 1 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe në bazë të praktikës së GJEDNJ sipas të cilës edhe pensionet paraqesin pronësi.

Aktgjykimi i GJEDNJ-së në rastin Grudić kundër Serbisë, i vitit 2012, kishte obliguar Serbinë t’i kompensojë në mënyrë të njëjtë, sipas aktgjykimit të lartpërmendur, pensionet kontribut-paguese, pensionet invalidore të punës dhe pensionet familjare, për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë kontribuar në fondin pensional deri në vitin 1999, kur edhe janë ndërprerë nga Serbia në mënyrë arbitrare.

Lidhur me këtë, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës përmes mekanizmave të saj kishte vënë në zbatimin mbikqyrjen e zbatimit të Aktgjykimit të GJEDNJ-së lidhur me përmbushjen e obligimeve nga ana e Serbisë dhe të realizimit të të drejtave të pensionistëve nga Kosova.  

Përderisa, Serbia përmes institucioneve të saj kishte dërguar nëntë (9) opinione tek Komiteti i Ministrave lidhur me përpjekjet dhe veprimet e ndërmarra në zbatimin e Aktgjykimit të GJEDNJ, Kosova nuk kishte ndërmarr asnjë iniciativë dhe nuk kishte dërguar as edhe një (1) opinion tek Komiteti i Ministrave. Si rezultat i neglizhencës dhe papërgjegjshmërisë së Kosovës, Serbia në vazhdimësi ka ofruar arsyetime për t’i ikur zbatimit këtij Aktgjykimi përkundër detyrimit për respektimin e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

Duke parë mungesën e reagimit institucional, i vetmi institucion në Kosovë që kishte bërë përpjekje të vazhdueshme lidhur me sensibilizimin e kësaj çështje ishte Avokati i Popullit, i cili edhe publikisht kishte kërkuar nga institucionet përgjegjëse që të përmbushin obligimet e tyre shtetërore dhe ligjore ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës, e që fatkeqësisht kanë hasur në vesh të shurdhër.

Dhe në fund, Institucioni i Avokatit të Popullit, duke marrë parasysh që institucionet e Republikës së Kosovës, nuk e kanë ngritur këtë çështje në instancat, përmes të cilave do të kërkohej zbatimi i Aktgjykimit të GJEDNJ-së dhe, së këndejmi, për gjitha rastet tjera të kësaj natyre, i njëjti kishte dërguar një opinion, duke u bazuar në Rregulloren e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, që ka të bëjë me mbikëqyrjen e ekzekutimit të Aktgjykimeve, si dhe duke propozuar masa konkrete në përmbushjen e obligimeve nga Serbia.

Në kundërshtim me rekomandimet e Avokatit të Popullit dhe kërkesës së vazhdueshme që shteti përmes mekanizmave të saj të kërkojë mbrojtjen e interesave të qytetarëve të Kosovës, dhe në kundërshtim me vet kërkesat e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, që kishte kërkuar nga Serbia përmbushjen dhe zbatimin e GJEDNJ, Qeveritë e kaluar, kishin kërkuar që tema e mbyllur përmes Aktgjykimit të GJEDNJ-së të vihej në listën e temave që duhet të diskutohet në Bruksel në mes të delegacioneve të Serbisë dhe Kosovës. Për më tepër, një qasje të tillë Kosova e kishte potencuar dhe proklamuar edhe në raportimet e rregullta para Këshillit të Sigurimit të OKB-së në Nju York.

Kalendari

Ngjarjet e datës 12 nëntor 2019 - Mbahet takimi vjetor i ministrave të Bujqësisë së vendeve të Evropës Juglindore me c'rast  Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e Republikës së Kosovës, do të marrë edhe presidencën për udhëheqjen e Grupit Drejtues të Punës për Zhvillimin Rural Rajonal në Evropën Juglindore për një vit. (Hotel Emerald, ora 9:00)

- Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj në bashkëpunim me Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Salzburg, organizon Konferencën Ndërkombëtare “Bashkëpunimi Universitet – Industri në Inovacion”. (Lokalet e Universitetit  të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. ora 9:00)

- Mahet takimi i 174-të i Këshillit Prokurorial të Kosovës. (Ojekti i Prokurorisë së Shtetit, ora 10:00)

- Zyra Kombëtare e Auditimit bën prezantimin e raportit të auditimit të performancës “Sistemi i kontrollit dhe monitorimit të cilësisë së derivateve të naftës”. (Salla e konferencave “Orion”, ora 10:00)

- Oda e Afarizmit të Kosovës organizon konferencë për media lidhur me pProblemet e bizneseve me bankat komerciale. (Zyret e OAK-së, ora 11:00)

- Lansohet projekti 'Subvencionet për Efiçiencë të Energjisë në Kosovë' të mbështetur nga MCC dhe MFK i cili synon të ofrojë stimuj financiarë dhe teknik për sektorin residencial që mundësojnë investime në masat e efiçencës së energjisë, si dhe të mbështesë gratë ndërmarrëse në energji dhe sektorë të tjerë. (Hoteli Swiss Diamond, ora 11:00)

- Administratori i Agjencisë së ShBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar Mark Green i cili po  qëndron në Kosovë do të marrë pjesë në lançimin e pilot projektit Nxitjet e Efiçencës Energjetike i cili implementohet nga Fondacioni Milenium Kosova dhe financohet nga Korporata e Sfidave të Mijëvjeçarit në bazë të Marrëveshjes “Threshold” të MCC-së në Kosovë. (Hoteli Swiss Diamond, ora 11:00)

- Organizata për Rritjen e Cilësisë në Arsim publikon raportin “Borgjezia” e Akademisë, ku do të paraqitet hulumtimi mbi të ardhurat e stafit akademik menaxherial në universitetet publike të Kosovës. (Para objektit të Qeverisë së Kosovës, në sheshin Skënderbeu, ora 11:00)

- Administratori i Agjencisë së ShBA-ve për Zhvillim Ndërkombëtar Mark Green do të kalojë kohë edhe me të rinjtë me rastin e lançimit të platformës së internetit “Të Rinjtë Prijnë” për t’u krijuar mundësi bartësve të rinj të ndryshimeve të lidhen me rrjete të të rinjve me interesime të ngjashme, mentorë, resurse dhe ngjarje të ndryshme. (Qendra e Rinisë, salla atele, përballë Sallës së Kuqe, ora 15:00) 

- Zhvillohet stërvitja e Kombëtares së Kosovës. (Stadiumi ‘Fadil Vokrri’, ora 18:00)

- OSBE organizon shfaqjen premierë të dokumentarit “Above the Fold” i cili ofron një tregim narrativ të vështirësive me të cilat përballen gazetarët në sjelljen e informacionit në publik. (Kino ABC, ora 19:00)