03 Tetor 2022

IAP mbajti tryezën për sfidat e zbatimit të ligjit kundër diskriminimit

Prishtinë, 8 korrik - Institucioni i Avokatit tw Popullit organizoi një tryezë tw enjten me temë diskutimi ‘Sfidat në zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi”, ku morën pjesë përfaqësues nga institucionet publike.

Avokati i Popullit, Naim Qelaj tha se institucionet publike duhet të ndërmarrin veprime konkrete me qëllim të zbatimit të obligimeve që dalin nga ligji për mbrojtje nga diskriminimi.

Ai shtoi se duhet të ketë një koordinimin më të madh ndërmjet institucioneve qendrore dhe lokale në mënyrë që të parandalohet por edhe të luftohet diskriminimi me qëllim të mbrojtjes së të drejtave të qytetarëve të vendit.

Ai shtoi se diskriminimi si çështje duhet ta ketë vëmendjen e të gjithëve me qëllim të trajtimit të barabartë të të gjithë qytetarëve pa asnjë dallim, dhe se do të ketë aktivitete të tilla në të ardhmen në mënyrë që të ketë ndikim më të madh në informimin e qytetarëve për të drejtat e tyre dhe obligimet e institucioneve publike.

Habit Hajredini, nga Zyra për Qeverisje të Mirë (ZQM) në kuadër të zyrës së Kryeministrit tha se me të gjitha arritjet të zbatimit të ligjit për mbrojtje nga diskriminimi në Kosovë, megjithatë, ka ende shumë sfida të zbatimit praktik të tij.

Ai tha se ZQM ka si fokus që të kontribuojë në arritjet e zbatimit të rekomandimeve të Avokatit të Popullit nga institucionet publike brenda kompetencave që i ka kjo zyre.

Zëvendës i Kryeinspektorit të punës për sigurinë në punë, z. Agim Millaku pohoi se kanë pranuar shumë ankesa nga qytetarët por kapacitetet e vogla njerëzore në këtë inspektorat ka ndikuar në vonesat e shqyrtimit të ankesave të punëtorëve.

Ai ka thënë po ashtu se inspektorati i punës ballafaqohet me mungesën e hapësirës së zyrave. Ai shtoi se Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi duhet të harmonizohet me Projektligjin e Punës në çështjen që ka të bëjë me lartësinë e shqiptimit të gjobave ndaj punëdhënësve.

Shaban Osmanaj, zëvendësues i detyrës së Kryeinspektorit Shëndetësor, tha se kanë pranuar shumë ankesa nga qytetarët përkitazi me ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe të njëjtat i kanë përcjellë tek autoritetet tjera kompetente për shqyrtim të mëtejmë. Disa prej ankesave kanë të bëjnë me listën e pritjes për të marrë shërbime shëndetësore nga institucionet publike.

Ai shtoi se personat me aftësi të kufizuara nuk kanë qasje fizike në disa nga objektet shëndetësore në Kosovë.

Defrim Gashi, drejtor i inspektimit të arsimit në MASHTI, pohoi se ka mungesë të inspektorëve të arsimit që ndikon në zgjidhjen e ankesave me kohë të parashtruara në këtë mekanizëm.

Znj. Sevim Berverniku, zyrtare për mbrojtje nga diskriminimi në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinore dhe Infrastrukturës, tha se kanë pranuar disa ankesa që kanë të bënin me pretendime për diskriminim. Edhe ajo potencoi se kanë sfida në zbatimin e udhëzimit administrativ, numër 33/2007 për kushtet teknike të objekteve ndërtimore për qasjen e personave me aftësi të kufizuara.

Në debat morën pjesë edhe pjesëmarrësit tjerë ku theksuan mos punësimin e personave me aftësi të kufizuara të garantuara me ligj nga ana e institucioneve qendrore dhe lokale, si dhe sfiduese është të kuptuarit e diskriminimit si përmbajtje. Gjithashtu, pjesëmarrësit kërkuan promovimin më të madh të obligimeve të dala nga Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi.

Qelaj tha se përkitazi me sfidat që e kanë përcjell zbatimin e LMD-së do të del me një qëndrim publik ku do të prezantohen edhe rekomandimet konkrete për institucionet publike.

Kalendari

Ngjarjet e datës 4 tetor 2022

- Komisioni për Punë të Jashtme dhe Diasporë takohet me delegacionin e administratës së Parlamentit të Republikës së Austrisë. (Ndërtesa e Kuvendit, salla C203, ora 8:30)

- Misioni i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë organizon ceremoninë zyrtare të nënshkrimit të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet komunave të rajonit, Prishtinës, Obiliqit, Lipjanit, Podujevës dhe Fushë Kosovës dhe Qendrës për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve në Prishtinë. (Hotel Amazona, ora 10:00)

- Instituti Demokratik i Kosovës organizon tryezën e diskutimit gjatë të cilës do të shpalosën të gjeturat nga analiza e procedurave të prokurimit publik lidhur me shpenzimet publike të realizuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Shërbimi Spitalor Klinik Universitar gjatë periudhës 2020 – 2022. (Restorant Boho, ora 10:00)  

- Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike shqyrton raportin e Auditorit të Përgjithshëm për Raportn Vjetor Financiar të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2021. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N302, ora 11:00)

- Në kuadër të aktiviteteve kulturore artistike brenda institucioneve korrektuese, nesër në Qendrën Korrektuese për Femra në Lipjan, do të shfaqet Filmi “ Sffaragette”. (Qendra Korrektuese për Femra Lipjan, ora 11:00)

- Me rastin e 4 Tetorit, “Ditës Botërore për Mbrojtjen e Kafshëve”,  Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në bashkë organizim me Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, OJQ-në Fondacioni për Mbrojtjen e të Drejtave të Kafshëve si dhe Fondacioni për mbrojtjen e kafshëve Vier Pfoten Kosova do të shënojmë këtë ditë në Pyllin e Arinjve Prishtina. (Fshati Mramor, afër liqenit të Badovcit, ora 11:00)
 
- Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Rahovec, përgjatë gjithë muajit tetor, si muaji i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, çdo ditë pune ofron shërbimin e mamografisë falas për të gjithë. (Rahovec, ora 11:00)

- Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati së bashku me Ministren e Financave dhe Ekonomisë të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, Drejtorin e Përgjithshëm të Doganave të Kosovës Agron Llugaliu dhe Doganës së Shqipërisë Genti Gazheli do të inspektojnë punët në hapësirat e përbashkëta të Portit të Durrësit. (Porti i Durrësit, ora 12:00)

- Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti shqyrton në parim i Projektligjit për Sigurinë e përgjithshme të produkteve si dhe formon grupin e punës për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit për komunikimet elektronike. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N10, ora 12:00)