18 Nëntor 2018

Krimi, korrupsioni një opinion eksploruese

Shkruar nga Ali Hertica

Në kuadër të Programit për Financiar dhe Ekonomik krimit ka qenë shumë përparim i bërë për rritjen e njohurive dhe forcimin e kapaciteteve të policisë dhe gjyqësorit, por realizimi se i ashtuquajturi krim.

"victimless" mund të ketë ndikim të madh në shoqëri, është ende mjaft depërtuar edhe qeverinë, qytetarët, me derëtarë (si noterët dhe avokatët) dhe biznesit. Këto krime mund të policisë të merrni më shumë vëmendje duke vendosur objektiva të cilat një njësi rajonal i policisë është zgjidhur.

Ajo është gjithashtu një çështje e fokusit; praktikisht çdo krim ka një komponent financiar-ekonomik.

Parandaluese, penale, financiare dhe administrative qasjet secili kanë kufizimet e tyre dhe janë plotësuese.

Kapitulli III kështu i jep një përgjigje për pyetjen e qeverisë që parandaluese dhe masat flanking qasje e drejta penale mund të më të mirë.

Ajo krijon sinergji kur këto qasje janë përdorur së bashku dhe të koordinuar në mënyrë që efikasiteti i masave është rritur dhe efektet e padëshiruara anësore të një qasjeje mund të zbutet nga qasjet e tjera.

Përshkrimet e rasteve në Kapitullin II kanë treguar se shumë faktorë janë të ndërlidhura dhe ndikojnë njëri-tjetrin.

Si agjenci të ndryshme qeveritare kanë juridiksion mbi (aspektet e) qasjeve dhe mjeteve, kontrolli i efektshëm kërkon bashkëpunim të mirë mes agjencive qeveritare.

Bashkëpunimi civilo-ushtarak mund të jetë një aspekt, veçanërisht kur është fjala për shtetet e dobëta, por edhe brendaHolandë.

Kjo qasje e integruar është edhe bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe bashkëpunimit ndërkombëtar është thelbësor për të luftuar me efikasitet krimin transnacional.

Shpesh bashkëpunimi i sektorit privat të nevojshëm për zbulimin dhe kontrollin efektiv, si në zbatimin e masave duediligence, nëse ajo vjen për pastrimin e parave ose mallrave.

Këshilli Këshillëdhënës nënvizon rëndësinë e "gjithë qasjen e qeverisë". Përfitimet transnacionale të krimit nga globalizimit të ekonomisë botërore dhe teknologji të reja të tilla si internet, që turbullira kufijtë kombëtarë.

Luftimet kërkon forma shumë të ndryshme të bashkëpunimit ndërkombëtar. Ku bashkëpunimi ndërkombëtar i mungon një shkaku themelor është shpesh ngurrimin e shteteve të rivlerësojë sovranitetin kombëtar në një mënyrë që i përshtatet më mirë të shoqërisë globale e sotme, ku rrjetet luajnë një rol më të madh.

Krimi ndërkufitar nuk është për të luftuar në mënyrë efektive pa ndarjen ushtrimin e sovranitetit në marrëdhëniet ndërkombëtare me vendet e tjera dhe për të rriturkapacitetin për të vepruar.

Në shumë vende, popullsia është e ndjeshme ndaj erozionit të sovranitetit kombëtar nëpërmjet bashkëpunimit.

Është vetëdija për shtrirjen e krimit ndërkufitar dhe kostot për shoqërinë shpesh janë të vogla.

Si ndërgjegjësimi i shkallës dhe ndikimit të krimit ndërkufitar do të jetë më e madhe, do të ishte vullneti i votuesve dhe politikanëve mund të jetë më e madhe për të sovranitetit në bashkëpunimin ndërkombëtar në luftën kundër krimit transnacional ushtrojnë bashkërisht.

Pikërisht për shkak se qeveria mund të fitojë forcë, e cila në fund të fundit do të përfitojnë sovranitetin kombëtar.

Lidhur me forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, AIV sheh tre pika kryesore. Mungesa e parë në lidhje me disa forma të zbatueshme transnacional të krimit, obligimet vepruese ligjore.

Do sipas mendimit të Holandës AIV, mundësisht brenda BE-së, duhet të këmbëngulin më fort për të plotësuar rregullat e së drejtës ndërkombëtare.

Shtim kërkojnë standardet ndërkombëtare të transaksioneve financiare përforcim urgjente. Një nga fushat ku standardet ndërkombëtare janë ende në zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar është ende në foshnjërinë e tij është krimi kibernetik.

Ky fenomen shpjegohet shkurtimisht në Aneksin I dhe përfshin një shumëllojshmëri në rritje të shpejtë, aktivitetin kriminal edhe i organizuar që rregulli kombëtar dhe ndërkombëtar i ligjit dhe besimin në sektorin financiar mund të minuar seriozisht.

Gjithnjë e drejtuar transaksionet kriminale dhe pagesat për mallra dhe shërbime në lidhje virtuale.

Në dritën e rritjes së përdorimit të internetit për pagesë dhe për komunikim formal me qeveritë - për të menduar e aplikimit për bursa, lejeve dhe subvencione - duke përfshirë edhe vjedhjen e identitetit meriton më shumë vëmendje.

Lufta ndërkombëtare kundër botnets - rrjetet e dhjetëra mijëra kompjuterëve rrëmbyer se sulmet kibernetike mund të jenë të përkushtuar dhe shumë e shumë të ndjeshme (biznes, qeveri dhe personal) informacion mund të jetë zbuluar - është urgjente, por jashtëzakonisht kompleks për shkak të dimensionit global.

Masat kundër këtij krimi duhet të merret brenda kufijve të të drejtave të njeriut, të tilla si liria e shprehjes dhe të drejtën e privatësisë. 

Këshilli Këshillimor është në dispozicion në atë kohë nuk e marrin parasysh hetimet e krimit ndërkombëtar kibernetik dhe këshillon qeverinë që të urdhërojë që të ketë e saj për një këshillues të veçantë nga një organ përkatës kompetent.

Kalendari

Ngjarjet e datës 18 nëntor 2018

- Për nder të Ditës Botërore për Përkujtimin e Viktimave në Trafikun Rrugor bëhët ndezja e qirinjve në përkujtim të viktimave që kanë humbur jetën në aksidente në trafikun rrugor. Teatri Kombëtar, ora 18:00)