27 Nëntor 2021

ZRRE hap tenderin për shprehjen e interesit për furnizimi me energji elektrike

Prishtinë, 4 tetor - Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), sot ka mbajtur seancën e tij të dytë (II) për këtë vit.

Në këtë seancë, Bordi ka vendosur që të hapet procesi i tenderit për shprehjen e interesit për ofrimin e shërbimit të furnizimit të garantuar me energji elektrike.

Ky shërbim, sipas ligjeve në fuqi, duhet të ofrohet kur një furnizues me pakicë  falimenton ose nuk është më i licencuar, ose kur një konsumator i parregulluar nuk ka arritur të ripërtërijë kontratën e tij ose të hyjë në një kontratë të re furnizimi.

Sipas Ligjit për Energji Elektrike, Furnizimi i garantuar është shërbim i kufizuar në një periudhë maksimale prej 60 ditësh dhe i nënshtrohet çmimeve të përcaktuara në përputhje me Rregullën dhe metodologjinë për furnizuesin e mundësisë së fundit.

Po ashtu Bordi ka marrë vendim që të aprovoj kërkesat e operatorit “KEK” SH.A për prodhim të energjisë elektrike nga Termocentrali “Kosova” A dhe atë të kompanisë “GSA ENERGJI” SH.P.K për vazhdim të licencës për furnizim.

Vendimi për Termocentrali “Kosova” A  është marrë duke u bazuar në përmbushjen e obligimeve për siguri të furnizimit nacional me energji elektrike, si dhe mbështetur në vendimin e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit.

Si pjesë e shqyrtimit nga Bordi në këtë seancë ka qenë edhe kërkesa e shoqërisë “Matkos Group” SH.P.K për modifikim të Autorizimit final, të cilën Bordi e ka aprovuar që të modifikohet kapaciteti i instaluar nga 5.031 MW në 4.9 MW.

Po ashtu janë aprovuar Rregullat e përbashkëta të barazimit përfundimtar për shkëmbimet e qëllimshme dhe ato të paqëllimshme të energjisë elektrike, si rezultat i procesit të rregullimit stabilizues të frekuencës dhe periodës së ndryshimit. Këto rregulla janë në përputhje me Nenet 50 (3) dhe 51 (1) të Rregullores së Komisionit (BE) 2017/2195, të 23 nëntorit 2017, për krijimin e një udhëzuesi për balancimin e energjisë.

Metodologjia për Vlerësimin e NTC Kosovës  (NTC/ Net Transfer Capacity) në Linjat Interkonektive të Kosovës ka qenë gjithashtu subjekt i aprovimit të sotëm nga Bordi. Ky dokument i referohet kalkulimit të kapacitetit të transmetimit për kushtet e importit apo eksportit nga linjat interkonektive të Kosovës dhe do të  zbatohet nga Operatori i Sistemit të Transmetimit (KOSTT) në kalkulimet vjetore, mujore dhe ditore të kapaciteteve transmetuese të linjave interkonektive me sistemet fqinje.

Në këtë seancë është vendosur që të publikohet edhe Regjistri kombëtar i pjesëmarrësve të tregut, veprim ky i bazuar në nenin 7 (3) të Rregullës për Integritetin dhe Transparencën e Tregut të Energjisë me Shumicë (REMIT), çka e bënë rregullatorin një nga dy rregullatorët e parë në Komunitetin e Energjisë që po bënë publike këto regjistra duke treguar një përkushtim të shtuar në rritje të transparencës.

Nga Bordi janë aprovuar edhe tetë (8) kërkesa të konsumatorëve për marrje të autorizimit për vendosje të paneleve solare për VET – KONSUM të energjisë elektrike në një kapacitet të përgjithshëm prej 220.16 kW, si dhe janë shqyrtuar tri (3) ankesa të konsumatorëve.

Po ashtu pjesë e shqyrtimit nga Bordi kanë qenë edhe disa çështje të tjera që ndërlidhen me funksionimin e sektorit si dhe të Zyrës së Rregullatorit për Energji. 

Kalendari

Ngjarjet e datës 27 Nëntor 2021

- Forca e Sigurisë së Kosovës organizon manifestimin qendror të Ditës së Forcës ku do të marrin pjesë udhëheqësit më të lartë shtetërorë. (Kazerma “Adem Jashari”, ora 10:00)

- Komuna e Skenderajt përuron poligonin sportiv në fshatin Burojë. (Tek shkolla fillore Abedin Rexha,ora 10:00)

- Komuna e Malishevës vendos buqeta me lule të shtatorja e Adem Jasharit. (Malishevë, ora 10:00)

- Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani merr pjesë në shënimin e Ditës së Forcës së Sigurisë së Kosovës. (Kazerma “Adem Jashari”, ora 10:00)

- Komuna e Skenderajt përuron poligonin sportiv në fshatin Kuqicë. (Kuqicë, ora 11:00)

- Mbahet mbledhja e përbashkët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Kulturës së Republikës së Shqipërisë. (Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit në Tiranë, ora 11:00)

- Forca e Sigurisë së Kosovës, me rastin e Ditës së Forcës organizon “Ditën e Hapur’’. (Kazerma “Adem Jashari”, ora 11:00)

- Komuna e Malishevës viziton varrezat e dëshmorëve në qytet, Kleçkë dhe Prekz. (Malishevë, ora 11:00)

- Komuna e Skenderajt përuron shtegun për çiklistë. (Rruga Merita Murtezi në Skenderaj, ora 12:00)

- Komuna e Skenderajt  organizon natën e dytë të festivalit Rapsodia shqiptare. (Qendra e Kulturës Hasan Prishtina, ora 16:00)