08 Dhjetor 2021

ZRRE aprovon tarifat e energjisë elektrike për KOSTT, KEDS dhe KESCO

Prishtinë, 27 tetor - Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji (ZRRE), ka mbajtur sot seancën e tij të V-të me radhe për këtë vit.

Në këtë seancë janë aprovuar tarifat e energjisë elektrike për vitin tarifor 2021, për Operatorin e Sistemit të Transmetimit dhe Tregut (KOSTT); Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (KEDS) dhe për Furnizuesin me Shërbim Universal (KESCO). Tarifat me pakicë të energjisë elektrike për konsumatorët me Shërbime Universale të Furnizimit do të mbesin të njëjta si vitin e kaluar.

Bordi gjithashtu ka miratuar aneks Marrëveshjen për caktimin e çmimit të energjisë termike nga kogjenerimi në TC Kosova B  në mes Ndërmarrjes së Ngrohjes Qendrore “Termokos” dhe gjeneratorit për prodhimin e energjisë termike KEK Sh.A.

Ky çmim llogaritet bazuar në çmimin referent të energjisë elektrike i përcaktuar mes KEK Gjenerimit dhe Furnizuesit të shërbimit universal të energjisë elektrike, dhe gjithashtu koston shtesë për mbulimin e konsumit të energjisë elektrike në Stacionin e Ekstraktimit të energjisë termike në TC Kosova B. Çmimi i llogaritur i energjisë termike nga kogjenerimi ka 2 komponente:

- Komponentën për kapacitet elektrik të rezervuar në vlerë 20.84 €/MWhEL/h; dhe

- Komponentën e sasisë së energjisë termike në vlerë 1.36 €/MWhTH

Është marrë po ashtu vendim për lëshimin e licencës për furnizim me energji elektrike për ndërmarrjen “HEP ENERGY” Sh.p.k.

Kjo ndërmarrje ka qenë e licencuar edhe më herët nga ZRRE për ofrimin e shërbimeve të furnizimit, por për shkak se nuk ka arritur me që me kohë të parashtrojë kërkesën për vazhdim licence i është nënshtruar procedurave të rregullta fillestare të licencimit.

Gjithashtu janë marrë po ashtu edhe vendimet për lëshimin e dy autorizimeve për prodhimin e energjisë elektrike nga panelet solare për VET – KONSUM në kapacitet prej 28kW.

Sot Bordi po ashtu ka shqyrtuar edhe disa ankesa të konsumatorëve si dhe çështje të tjera të ndërlidhura me rregullimin e  sektorit dhe funksionimin e Zyrës së Rregullatorit.

 

Kalendari

Ngjarjet e datës 8 dhjetor 2021

- Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim shqyrton Projektligjin për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme, dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, etj. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N225, ora 10:00)

- Ambasada Franceze, Aleanca Franceze e Prishtinës dhe Espace Campus France, në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin AAB organizojnë hapjen e Panairit Universitar Francez në Kosovë i cili do tu mundësoj studentëve kosovarë të zbulojnë programet akademike të ofruara nga 30 universitete dhe 16 webinare nga Franca. (Universitetin AAB, ora 10:00)

- Ministri i  MMPHI Liburn Aliu raporton para Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me raportin e auditimit të përformancës "Mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komerciale”. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N10, ora 10:00)  

- VentureUP në partneritet me Sustainability Leadership Kosova dhe financuar nga UNDP organizon ditën e garës finale e eko-startup-eve të Programit Green Hub. (Amfiteatri i objektit të Administratës Qendrore të Universitetit të Prishtinës, ora 10:00)

- Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes shqyrtimin raportin me propozim-amendamente për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Deminim Humanitar. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N302, ora 11:00)

- Mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit, salla C 301, ora 12:00)

- Të rinjte e iniciatives “Hajde në shkollë” organizojnë forum teatrin që ka për qëllim vetëdijësimin dhe parandalimin e braktisjes së shkollimit në mesin e të rinjve në komunën e Klinës. (Shtëpia e kulturës “Jehona e Dukagjinit” në Klinë, ora 14:00)

- Kosovo 2.0 dhe Fondacioni 17  organizojnë diskutimin lidhur me mobilizimin e komunitetit për ruajtjen dhe rikthimin e hapësirave të përbashkëta publike, me fokus në historinë e tri kinemave që i shpëtuan privatizimit. (Kino Armata, ora 17:00)

- OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve” organizojnë diskutimin "Le të flasim" i cili synon të sjellë vëmendjen dhe ndërgjegjësimin tek audienca në lidhje me diskriminimin racor, martesat e hershme, gjuhën e urrejtjes në institucionet publike dhe rrugën e edukimit mbi dy dekada. (Kino Armata, ora 19:00)