07 Dhjetor 2021

USAID-i ndihmon sektorin e energjisë së ripërtëritshme në Kosovë

Prishtinë, 21 tetor – Më 27 shtator 2021, Aktiviteti për Energji të Qëndrueshme i USAIDit dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës (MMPHI) nënshkruan Memorandumin e Mirëkuptimit (MM) për të promovuar zhvillimin e sektorit të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë.

Përmirësimi i zbatimit të projekteve të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë me ndihmën e zonimit gjeo-hapësinor i ka bashkuar këto dy institucione me sinergji unike për të fuqizuar më tej burimet e energjisë së ripërtëritshme në Kosovë. Njëra prej sfidave kryesore që kanë identifikuar zhvilluesit e energjisë së ripërtëritshme në Kosovë është mungesa e të dhënave sa i përket lokacioneve specifike që mund të shfrytëzohen për të zhvilluar projekte të erës dhe solare.

Në gjashtë muajt e ardhshëm, MMPHI-ja përmes mbështetjës së Aktivitetit për Energji të Qëndrueshme të USAID-it do të angazhojë të paktën pesë studentë dhe të posadiplomuar nga grupi i parë i programit të punës praktike ‘Energjia e Re’ për të lansuar aktivitetet e hartës zonale të MMPHI-së, si pjesë e këtij MM. Ky program po ashtu do të mbështesë përpjekjet e Qeverisë së Kosovës për të identifikuar mundësi të reja pune për të rinjtë e kualifikuar dhe integrimin e tyre në sektorin premtues të energjisë së ripërtëritshme në Kosovë. Programi i punës praktike do t’ua mundësojë studentëve dhe të diplomuarve, në veçanti të rinjëve, minoriteteve, grave dhe personave të margjinalizuar për të promovuar energjinë e ripërtëritshme dhe për të identifikuar gjeneratën e ardhshme të ekspertëve të energjisë në vend.

USAID-i, përmes Aktivitetit për Energji të Qëndrueshme, synon që ta ndihmojë MMPHI-në gjatë gjithë procesit të përgatitjes së hartave zonale dhe përditësimin e gjeoportalit të Kosovës, me theks në identifikimin dhe kategorizimin e të gjitha tokave publike dhe vendosjen në hartë të zonave që potencialisht mund të shfrytëzohen për zhvillimin e projekteve me kapacitet të madh të energjisë së ripërtëritshme. Për më tepër, kjo asistencë do të mbështesë përpjekjet e Qeverisë së Kosovës për ta transformuar sektorin e energjisë në Kosovë duke nxitur zhvillimin e opsioneve për energji të ripërtëritshme.

 

Kalendari

Ngjarjet e datës 8 dhjetor 2021

- Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim shqyrton Projektligjin për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme, dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, etj. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N225, ora 10:00)

- Ambasada Franceze, Aleanca Franceze e Prishtinës dhe Espace Campus France, në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës dhe Universitetin AAB organizojnë hapjen e Panairit Universitar Francez në Kosovë i cili do tu mundësoj studentëve kosovarë të zbulojnë programet akademike të ofruara nga 30 universitete dhe 16 webinare nga Franca. (Universitetin AAB, ora 10:00)

- Ministri i  MMPHI Liburn Aliu raporton para Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me raportin e auditimit të përformancës "Mbledhja, trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave komerciale”. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N10, ora 10:00)  

- VentureUP në partneritet me Sustainability Leadership Kosova dhe financuar nga UNDP organizon ditën e garës finale e eko-startup-eve të Programit Green Hub. (Amfiteatri i objektit të Administratës Qendrore të Universitetit të Prishtinës, ora 10:00)

- Komisioni për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes shqyrtimin raportin me propozim-amendamente për Projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Deminim Humanitar. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N302, ora 11:00)

- Mbahet mbledhja e Kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës. (Ndërtesa e Kuvendit, salla C 301, ora 12:00)

- Të rinjte e iniciatives “Hajde në shkollë” organizojnë forum teatrin që ka për qëllim vetëdijësimin dhe parandalimin e braktisjes së shkollimit në mesin e të rinjve në komunën e Klinës. (Shtëpia e kulturës “Jehona e Dukagjinit” në Klinë, ora 14:00)

- Kosovo 2.0 dhe Fondacioni 17  organizojnë diskutimin lidhur me mobilizimin e komunitetit për ruajtjen dhe rikthimin e hapësirave të përbashkëta publike, me fokus në historinë e tri kinemave që i shpëtuan privatizimit. (Kino Armata, ora 17:00)

- OJQ “Zëri i Romëve, Ashkalive dhe Egjiptianëve” organizojnë diskutimin "Le të flasim" i cili synon të sjellë vëmendjen dhe ndërgjegjësimin tek audienca në lidhje me diskriminimin racor, martesat e hershme, gjuhën e urrejtjes në institucionet publike dhe rrugën e edukimit mbi dy dekada. (Kino Armata, ora 19:00)