18 Nëntor 2018

Kosova do ta përmbyllë vitin 2017 me një rritje të lartë ekonomike

Prishtinë, 14 nëntor - Banka Qendrore e Republikës së Kosovës në bashkëpunim me Bankën Kombëtare të Austrisë dhe me Bankën Investive Evropiane, po zhvillon Konferencën Ndërkombëtare “Qasja në Financa, Kreditimi Bankar dhe Sektorët Bankarë në vendet e Evropës Qendrore, Lindore dhe Juglindore”.

Në këtë konferencë po trajtohen tema dhe çështje të rëndësishme për rëndësinë e aktivitetit të sektorit bankar në rajonin e Evropës Qendrore dhe Juglindore dhe për të ardhmen e këtij sektori, si një shtyllë e rëndësishme e financimit të zhvillimit ekonomik në këto vende.

Pjesëmarrës të kësaj konference janë ekspertë të shumtë të kësaj fushe, nga banka qendrore e vendit, bankat qendrore të rajonit dhe më gjerë, institucioneve financiare vendore dhe ndërkombëtare si dhe bankave komerciale.

U.D i Guvernatorit Fehmi Mehmeti në fjalën hyrëse të tij shprehu falënderim të veçantë për të dy bashkëoragnizatorët e kësaj Konference, Bankën Kombëtare të Austrisë dhe Bankën Investive Evropiane, po ashtu edhe për të pranishmit e tjerë të cilët i janë përgjigjur ftesës për të qenë pjesë e kësaj ngjarjeje të rëndësishme për sektorin bankar në përgjithësi.

Gjatë fjalës së tij U.D i Guvernatorit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës z.Fehmi Mehmeti, bëri një përmbledhje të zhvillimeve të fundit në sektorin financiar në Kosovë me fokus të veçantë në industrinë bankare në Kosovë.

Mehmeti theksoj se konferencat si kjo paraqesin një mundësi shumë të mirë për të parë se nga po ecin sektorët bankarë të rajonit tonë dhe si po zhvillohet lidhja ndërmjet tyre dhe ekonomive ku po veprojnë.

Ndër të tjera Mehmeti the se Përmirësimi i cilësisë së portofolit kreditor konsiderohet si një faktor me kontribut të rëndësishëm në nxitjen e kreditimit bankar, mirëpo fakti se norma e kredive joperformuese në shumicën e këtyre vendeve mbetet mbi nivelin e para-krizës nënkupton se problemet me cilësinë e kredive mund të jenë duke parandaluar një rritje edhe më të shpejtë të kreditimit. Për më shumë fjalimi i U.D i Guvernatorit Mehmeti.

Më pas, për rëndësinë e kësaj konference, për sektorin bankar dhe zhvillimin ekonomik në përgjithësi foli edhe Ministri i Financave, Bedri Hamza.

Ai, ndër të tjera, theksoi se organizimi i këtij forumi ka të njëjtin qëllim – të flasim e të diskutojmë për çështjet që janë me rëndësi për vendet tona, dhe duke u mbështetur në përvojat dhe ekspertizat tona, të punojmë për reforma të mëtutjeshme, në funksion të rritjes më të shpejtë dhe të qëndrueshme.

“Koha kur po mbahet kjo konferencë, është mjaft inkurajuese, me vetë faktin se prospektet për rritje ekonomike për regjionin dhe Evropën në përgjithësi, duket të jenë mjaft më optimiste se më parë. Këtu po i referohem raportit më të fundit të FMN-së ‘Regional Economic Outlook’, ku ndër të tjera, thotë se ‘Rimëkëmbja në Evropë ka fituar në shpejtësi ku rritja reale e GDP-së për 2017 pritet të jetë 2.4%, që është mjaft më e lart se 1.7% në 2016’”, tha ministri Hamza.

Sipas tij, në kuptimin e trendit të rritjes ekonomike Kosova duket se do të përmbyll vitin 2017 me një rritje mjaft të lart dhe kjo rritje presim të vazhdoj edhe në vitet në vijim.

“Për sa i përket stabilitetit fiskal, Qeveria e Kosovës si gjatë viteve të kaluara, dhe në vitet në vijim, do të vazhdoj me politikat e saja buxhetore të kujdesshme, për tu siguruar se deficiti buxhetor mbetet në nivelet e pranueshme; që përbërja strukturore e buxhetit të jetë adekuate, dhe që niveli i borxhit publik të jetë i menaxhueshëm. Ndërsa, për sa i përket reformave strukturore, ne kemi bërë një punë mjaft premtuese, gjë që është reflektuar me raportin më të fundit të Bankës Botërore ‘Të Bërit Biznes’. Sipas këtij Raporti, Kosova renditet në top-dhjetëshin e vendeve më reformatore në Botë, dhe ka kërcyer për 20 vende të renditjes botërore, duke arritur kështu në vendin e 40”, shtoi Ministri Hamza.

Ai gjithashtu bëri të ditur se sa i përket reformave në drejtësi” ne kemi ndërmarrë hapa mjaft konkret në këtë drejtim, dhe duke qenë se kjo fushë është shumë me prioritet për ne, kemi rritur buxhetin në masë të konsiderueshme për implementim të reformave”.

“Lidhur me qasjen në financa, Qeveria me ndihmën e donatorëve ka themeluar Fondin për Sigurimin e Kredive për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe tani më ky fond është operacional dhe ka ndërtuar një portfolio mjaft inkurajuese. Gjatë viteve në vijim, ne do rrisim kapitalin e këtij institucioni, ashtu që ti mundësojmë një përkrahje më të madhe për sektorin bankar”, shtoi Ministri Hamza.

Ministri Bedri Hamza bëri të ditur se edhe pse vetëm që disa javë më parë e ka lënë Bankën Qendrore dhe falë komunikimit dhe bashkëpunimit të shkëlqyeshëm me Guvernatorin, është mirë i informuar mbi ecuritë në këtë sektor. Ai gjithashtu shprehi bindjen se  sektori financiar në Kosove do të vazhdoj të jetë një nga mbështetësit kryesor të rritjes ekonomike.

Në anën tjetër, Ruud Vermeulen, Përfaqësues i Përhershëm i FMN-së në Kosovë, në prezantimin e tij foli për sistemet bankare në Ballkanin Perëndimor dhe zhvillimin e tyre.

Konferenca po vazhdon punimet me prezantimin dhe trajtimin e disa temave të rëndësishme që kanë të bëjnë me stabilitetin makro-financiar, reflektimet mbi përshtatjen pas krizës dhe modeli ri ekonomik në rajon, si dhe çështje të tjera që ndërlidhen me zhvillimet e sektorit bankar në përgjithësi dhe flukset e kapitalit në vendet e CESEE, konkurrencën dhe stabilitetin financiar, duke sjellë përvoja nga zhvillimet në shtetet baltike.

 

Kalendari

Ngjarjet e datës 18 nëntor 2018

- Për nder të Ditës Botërore për Përkujtimin e Viktimave në Trafikun Rrugor bëhët ndezja e qirinjve në përkujtim të viktimave që kanë humbur jetën në aksidente në trafikun rrugor. Teatri Kombëtar, ora 18:00)