05 Qershor 2020

Mbrojtja e tokës bujqësore një nder sfidat për MSA-në

Prishtinë, 16 tetor - Instituti GAP ka mbajtur tryezë diskutimi ku është prezantuar raporti me titull “Zbatimi i MSA në nivel komunal – të arriturat dhe sfidat në shtatë komunat më të mëdha”.  

Analiza për zbatimin e MSA në nivel lokal u prezantua nga Bekim Salihu nga Instituti GAP. Sipas analizës së Institutit GAP del se shumica e komunave nuk respektojnë Rregulloren e Zyrës së kryeministrit nr.08/2011 për përgjegjësitë dhe kompetencat e nivelit lokal kundrejt agjendës integruese të vendit.

Rregullorja specifikon se çdo komunë duhet të këtë zyre dhe se paku një zyrtar i punësuar për integrimit evropian. Por në praktikë disa komuna kanë zyre, disa kanë vetëm zyrtar, e disa tjera kanë drejtori për integrime evropiane.

Marr në tërësi, sa i përket zbatimit të MSA nga niveli lokal, të arriturat me të mëdha janë saktësimi i  obligimeve që i kanë komunat në këtë proces, themelimi dhe inkuadrimi i minoriteteve në këshillat për siguri në bashkësi, zbatimi i obligimeve ligjore në përdorimin e gjuhëve zyrtare, ndërmarrja e masave në mbrojtjen e të dhënave personale, evidentimi i shkallës së braktisjes së shkollës nga nxënësit, largimi i deponive të egra nga zonat e banuara, si dhe hartimi i planeve komunale në efiçiencë të energjisë.

Ndërsa sfidat më të mëdha në përmbushjen e MSA nga niveli lokal janë  reforma e administratës publike në nivel lokal, mbrojtja e trashëgimisë kulturore, mbrojtja e tokës bujqësore dhe resurseve pyjore, zbatimi i rekomandimeve të auditorit si dhe mbrojtja e shëndetit publik.

Zyrtarët për integrime evropiane vlerësojnë si të mirë bashkëpunimin dhe angazhimin e Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në këtë proces. Gjersa, kanë vërejtje për Ministrinë e Integrimeve Evropiane, e cila nuk mban kontakte të rregullta me komunat.

Znj. Blerta Deliu–Kodra, Kryetare e Komisionit Parlamentar për Integrime  Evropiane në Kuvendin e Kosovës, theksoi se është më së e nevojshme që të ketë koordinim më të mirë në mes të nivelit qendror dhe lokal sa i përket zbatimit të MSA-së në nivel lokal. Ajo shtoi se së shpejti pritet që të diskutohet në Kuvend pakoja ligjore e reformës së Administratës Publike e cila do t’i ndihmojë këtij procesi në të ardhmen.

Kushtrim Cukaj, Sekretar i Përgjithshëm në Ministrinë e Integrimeve Evropiane (MIE), vlerësoi shumë raportin e Institutit GAP dhe premtoi se, në koordinim me MAPL-në, do të merren seriozisht të gjitha rekomandimet e dala.

Ai u zotua se MIE  do të ndërmarrë aktivitete konkrete ku dinamika e bashkëpunimit në mes të MIE dhe komunave do të ndryshojë shumë shpejt.

Znj. Rozafa Ukimeraj, informoi të pranishmit se gjatë periudhës janar–qershor 2018, totali i përqindjes së realizimit të masave të realizuara nga komunat është 67 %, ku kriteret ekonomike janë realizuar 65%, kriteret politike në shkallën 70% dhe standardet evropiane 65%.

Ajo po ashtu theksoi se MAPL është duke bashkëpunuar ngushtë edhe më institucionet tjera relevante dhe shoqërinë civile me qëllim të përmbushjes së obligimeve nga agjenda evropiane, që bien nën përgjegjësinë e nivelit lokal.

 

Kalendari

Ngjarjet e datës 5 Qershor 2020

- Pranimi i detyrës nga Ministri i zgjedhur, Selim Selimi. (Ministrinë e Drejtësisë, objekti ish-Rilindja, ora 9:00)

- Fillon pastrimi i deponisë inerte në fshatin Lebane. (Përfundimi i autostrades në anën e djathtë, ora 10:00)

- Mahet mbledhja e komisionit për Mbikëqyrjen e Financave në të cilën do të behët shqyrtimi i raportit të auditimit për Pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Drejtësisë. (Ndertesa e Kuvendit, salla  N302, ora 10:00)

- Në kuadër të fushatës "Ta Pastrojmë Kosovën", Komuna e Prizrenit do t'i bashkëngjitet fushatës globale "Dita e Pastrimit të Botës 2020”, për të promovuar rëndësinë e kujdesit ndaj mjedisit, duke marrë për bazë faktin se ky aktivitet do të promovohet në nivel global. (Brigjet e liqenit të Vërmicës, ora 10:30)

- Për Ditën Botërore të Mjedisit, Instituti për Politika Zhvillimore organizon panelin e diskutimit me titull “Tani është koha për natyrën!”. (Hotel Sirius, ora 11:00)

- Kryetari i degës së PDK-së në Prizren Shaqir Totaj, do të mban një konferencë për Media. (Zyret e degës në Prizren, ora 11:00)

- Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit, Blerim Kuçi, pranon detyrën. (Ndërtesa e Ministrisë se Ekonomisë dhe Ambientit, ish-objekti i MZHE-së, ora 13:00)

- Ekipa qëndrore e “Ta Pastrojmë Kosovën” së bashku me vullnetarët fillon aktivitetet në Komunën e Suharekës, ku do të ketë aksion pastrimi dhe mbjellje, në bashkëpunim me komunën e Suharekës. (Suharekë, ora 14:30)