20 Korrik 2017

Shpallje / Publikime

    

Banka Ekonomike fton aksionarët në Mbledhjen e Asamblesë së Aksionarëve

Njoftohen dhe ftohen të marrin pjesë të gjithë aksionarët e Bankës Ekonomike, sh.a. Prishtinë, në Mbledhjen e Jashtëzakonshme të Asamblesë së Aksionarëve të Bankës Ekonomike, e caktuar të mbahet me daten 25.06.2015 në orën 11:00 . Lexo

AKP shpall shitjen e aseteve përmes likuidimit - 24

Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) sot zyrtarisht ka shpallur tenderin e ri për shitjen e aseteve të ndërmarrjeve shoqerore në Likudim.Lexo

BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Në përputhje me Nenin 5 të “Rregullave të Prokurimit në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës”I Numërtimi i Prokurimit: BQK 14 006 121Banka Qendrore e Republikës së Kosovës – BQK Lexo

Zyra per sherbime juridike – ”MIGRACIONI–SUEDI”

Tëndëruar klient/e tani e tutje mund të aplikoni pa pagesë (por shërbimet janë me pagesë si: Përkthimi, plotësimi dhe procesimi i formave për aplikim) dhe ta provonif atin për ata që dëshirojnë të aplikojnë për:Lexo

BANKA QENDRORE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Bazuar në nenin 38 të Ligjit mbi Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës, Paneli i Bordit të Bankës Qendrore (BQK) publikon: Rishpallje - Për pozitën e një anëtari joekzekuktiv të Bordit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës Lexo

CENTRALNA BANKA REPUBLIKE KOSOVA

Ponavlanje Oglasa - Za poziciju neizvršnog člana Odbora Centralne Banke Lexo

previous

1-6 Nga 109

next

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh