25 Qershor 2017

Koalicion K10 diskuton mbi edukimin seksual gjithëpërfshirës

Prishtinë, 18 maj - Koalicion K10 organizon diskutimin e hapur mbi Edukimin Seksual Gjithëpërfshirës.

Koalicioni K10 përbëhet nga dhjetë organizata jo-qeveritare për shëndetin dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese, përkrahur nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA), Zyra në Kosovë, dhe nga Ministria e Shëndetësisë. 

Synimi i ketij diskutimi është edukimi i rinisë për seksualitet dhe rreziqet të cilat vijnë nga kjo si pasojë e mos edukimit të adoleshentëve, duke marrë parasysh që studimi i bërë nga UNFPA tregon se një në katër adoleshentë aktiv seksualisht nuk përdorin asnjë mjet mbrojtës ndaj sëmundjeve të transmtueshme seksuale (STI), HIV, apo shtatëzënive të paplanifikuara.

Panelistët e këtij diskutimi do të jenë: Dr. Visare Mujko-Nimani-UNFPA; Prof.Dr. Ilir Begolli-IKSHPK;  Znj. Mimoza Lipaj-mesuese.

Diskutimi do të moderohet nga znj. Iliriana Banjska nga Rrjeti i Grupeve të Grave të Kosovës.

Koalicioni K10 përbëhet nga këto organizata anëtare: Aksioni për Nëna dhe Fëmijë, Asociacioni për Edukim dhe Zhvillim të Shëndetësisë (AHED), Artpolis, Qendra Kosovare për Luftimin e Kancerit të Gjirit (Jeta/Vita), Shëndet për të Gjithë (Health for All), Fondi Kosovar për Popullsi (KOPF), Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatar (PEN), Shoqata e së Drejtave të Pacientëve në Kosovë (PRAK), Rrjeti i Grupit të Grave të Kosovës (RrGGK), Shoqata Kosovare për Promovimin, Avancimin dhe Mbrojtjen e Shëndetit të Adoleshentëve (Shko-Pa-Msha),  dhe përkrahet nga Fondi për Popullsi i Kombeve të Bashkuara (UNFPA).

Shpėrndaje artikullin:

Prapa

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh