25 Qershor 2017

Ndërmarrjet Publike

Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës
Adresa: Fshati Sllatinë, Lipjan

Tel: + 381 (0) 38 59 58 300, Fax: + 381 (0) 38 59 58 111
E-mail: [email protected]
http://www.airportpristina.com


Hekurudhat e Kosovës 
Adresa: Sheshi i Lirisë p.n., Fushë Kosovë
Tel: +381 (0) 38 550 550 550
Fax: +381 (0) 38 550 550 501
E-mail:  [email protected]
http://www.kosovorailway.com

Korporata Energjetike e Kosovës
Adresa: Sheshi Nënë Tereza, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38  543 458
        +381 (0) 38 55 11 11
E-mail: [email protected]
http://www.kek-energy.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive 
Adresa: Zija Shemsiu nr 23, Prishtinë

Tel:  +381 (0) 38 554 552
Mob +377 (0) 44 411 695
E-mail: [email protected]

Postë dhe Telekomunikacioni i Kosovës 
Adresa: Dardania pa nr., Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 500 555
       +381 (0) 38 554 554
E-mail: [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
http://www.ptkonline.com

Ndërmarrja Hidroekonomike 'Ibër Lepenc'
Adresa: Sheshi "Bill Clinton" nr.13, Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 226 070
Tel: +381 (0) 38 225 006
Fax: +381 (0) 38 226 159
E-mail: [email protected]
http://www.iber-lepenc.org

KOSTT - Operator i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut
Adresa: Rr.Ilaz Kodra pn, Prishtinë
Tel:  +381 38 501 601 174
E-mail: [email protected]
http://www.kostt.com

Termokos - Ngrohtorja e Qytetit te Prishtinës
Adresa: Dardania P.n. Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 543-210
Fax: +381 (0) 38 541-780
Mob: +377 (0) 44-966-150
Email: [email protected]
http://www.termokos.org

Ngrohtorja e Qytetit Gjakova
Adresa: “Tirana” P.n, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 26 657
        +381 (0) 390 32 3160
E-mail:[email protected]
http://www.ngrohtorja.org
Kompania e Ujësjellësit Prishtina
Tel: +381 38 60 30 10
       +381 38 60 32 11
E-mail: [email protected]
http://www.kur-prishtina.com
Kompania e Ujësjellësit Hidrodrini
Adresa: Rr. Gazmend Zajmi Nr.5, Pejë
Tel: +381 (0) 39 432 355
Mob: +377 (0) 44 142 904
E-mail:  [email protected]
http://www.hidrodrini.com

Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë KDMK
Adresa: Rr. Zija Shemsiu nr.23, 10000, Prishtinë
Tel: (038) 554 552
Mob (044) 411 695
E-mail: [email protected]

Kompania e Ujësjellësit dhe Mbeturinave Ibrer Lepenci
Adresa: Sheshi. Bill Klinton nr:13, Prishtinë
Tel: : +381 (0) 38 225 006
Fax: : +381 (0) 38 226 159
e-mail:  [email protected]

Kompania Rjonale e Ujësjellësit Bifurkacioni
Rr. Enver Topalli Nr. 42/, 7000 Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 320 650
Fax: +377 0) 44 172 573
e-mail: [email protected] 

Ndërmarrja Publike Banesore
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n, 10000 Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 55 33 11
        +381 (0) 38 52 30 01
Fax: +381 (0) 38 52 24 46
E-mail: [email protected]
            [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidromorava"
Adresa: Rr. Abdullah Tahiri. p.n, 6000 Gjilan
Tel: +381 (0) 280 325 658
Fax: +381 (0) 280 325 658
e-mail: [email protected]
http://www.hidromorava.com

Kompania Ujësjellësi Rajonal Hidrosistemi "Radoniqi"
 Adresa: rr. UÇK Nr:07, 5000 Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 322 055
Mob: +377 (0) 44 307 627
E-mail: [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal " Mitrovicë" 
Adresa: Rr. Bislim Bajgora p.n. 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 520 304
Fax: +381 (0) 28 533 707
E-mail: [email protected]

Kompania Ujësjellësi Rajonal Sh.A. "Hidroregjioni Jugor"
Adresa: Rr. Vatra Shqiptare p.n. 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 150
Fax: +381 (0) 29 244 150
E-mail: [email protected]
http://www.hr-jugor.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastrimi
Adresa: Rr. Bill Klinton p.n. 10000, Prishtinë
Tel: +381 (0) 603 191
Mob: +377 (0) 44 201 748
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Ambienti
Adresa: Rr. Fatmir Ukaj Nr.24, 30000, Pejë
Tel: +381 (0) 39 420 368
         +381 (0) 39 434 457
Mob: +381 (0) 44 139 448
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Pastërtia
Adresa: Rr. Enver Topalli nr.44, 70000, Ferizaj
Tel: +381 (0) 290 327 501
Mob: +381 (0) 44 155059
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Eco-Regjioni
Adresa: Rr. Tahir Sinani Nr. 59, 20000, Prizren
Tel: +381 (0) 29 244 260
Mob: +377 (0) 44 438 486
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Higjiena
Adresa: Rr. Adem Jashari nr. 111, 60000, Gjilan
Tel: +381 (0) 280 320 040
        +381 (0) 280 324 040
Fax: +381 (0) 280 324 040
E-mail: [email protected]
             [email protected]
http://krm-higjiena.com

Kompania Rajonale e Mbeturinave Uniteti
Adresa: Rr. Vëllezerit Dragaj p.n., 40000, Mitrovicë
Tel: +381 (0) 28 533 211
        +381 (0) 28 583 983
E-mail: [email protected]

Kompania Rajonale e Mbeturinave Çabrati
Adresa: Rr. Mazllom Lakuci p.n, 50000, Gjakovë
Tel: +381 (0) 390 321 588
Mob: +381 (0)44 501 270
E-mail: [email protected]

 Prapa

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh