25 Qershor 2017

Agjensionet për Transfer Parash dhe Këmbimoret

Raiffeisen Bank Western Union
Rr.UÇK 51
10000 Prishtine
Tel: +381 (0) 38 226 400 ext. 130
E-mail: [email protected]

www.raiffeisen-kosovo.com


Procredit Bank Western Union
Ndërtesa e ProCredit Bank
10000 Prishtine
Tel: +381 (0) 38 240 248 ext. 272
E-mail: [email protected]

DMTH Money Gram
Lagjja Veternik – Pellagonia pn Hajvali
10000 Prishtine
Tel: +381 (0) 38 602 102
E-mail: [email protected]

www.dmth.com


Unioni Financiar i Prishtinës
Rr. Rexhep Mala nr.18
10000 Prishtine
Kosove
Tel.381 (0) 38 244 730; 244 731; 244 732
www.ufp-ks.com
[email protected]

KLM Enterprises
Rr. Gustav Majer, 19
10000 Prishtinë
Kosovë
Tel.377 (0) 44 665 053

Këmbimoret

Euro

Rr. Adem Jashari, p.n.

20000 Prizren
Te: 377 (0) 44 216 381


Euro Cufa
Rr. Vushtrria, p.n.
10000 Prishtinë
Tel: 377 (0) 44 143 926

Euro EKI
Rr. Ilir Konushevci, p.n.
10000 Prishtinë
Tel: 377 (0) 44 163 900

Euro Kembimi
Rr. Reshat Ymeri, nr:68
60000 Gjilan
Tel: +381(0) 280 26 192

Mob:+377 (0) 44 211 911


Monedha
Sheshi i Lidhjes se Prizrenit,nr.5
20000 Prizren
Tel: +377 (0) 44 184 420
E-mail:[email protected]

NBS
Rr. Vushtrria,n.n.
10000 Prishtinë
Tel: +381 (0) 38 562 731

Agimi
Rr. Zenel Hajdini, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: + 377 (0) 44 127 333

Gipa
Rr. Vushtrria,nr.2
10000 Prishtina
Tel: +3707 (0) 44 213 823

Xeni
Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: + 377 (0) 44 286 324

Indriti
Rr. Eliot Engel, p.n.
30000 Pejë
Tel: +377 (0) 44 282 802

Agoni
Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: + 377 (0) 44 130 203

Ximi
Rr. Deshmoret e Kombit, p.n.
70000 Ferizaj
Tel: +377 (0) 44 130 300

Sara
Rr.Vushtrrise nr. 1
10000 Prishtinë
Tel: +377 (0) 44 185 021

Beni
Rr.Adem Jashari,nr. 28
60000 Gjilan
Tel: +381(0) 280 24 074

Prizreni
Rr. Sheshi i Lidhjes se Prizrenit , nr.5,
20000 Prizren
Tel: +377 (0) 44 308 165

Valuta
Rr. Qarshia e gjatë , p.n.
30000 Pejë
Tel: +377 (0) 44 137 568

E-Bani
Rr. Sheshi Haxhi Zeka p.n.
30000 Peje
Tel: +377 (0) 44 240 430

Te Gazi
Rr. Eliot Engel, p.n.
30000 Pejë
Tel: 377 (0) 44 190 091

Pëllumbi
Rr. Xhelal Hajda – Toni, p.n.
21000  Rahovec
Tel: 377 (0) 44 338 882

Hamza
Rr. Xhelal Hajda – Toni, p.n.
21000 Rahovec
Tel: 377 (0) 44 120 280

Mena
Rr.Konferenca e Bunjajt p.n.
50000 Gjakovë
Tel: 377 (0) 44 129 387

Veli
Rr. Meto Bajraktari, nr.35/C
10000 Prishtinë
Tel: 377 (0) 44 112 778

Edona
Rr. Qarshija e Gjate – Kompleksi Burma
30000 Pejë
Tel: 377 (0) 44 739 669

Kujtimi
Rr.Sheshi Haxhi Zeka pn
30000 Pejë
Tel: 377 (0) 44 133 825

Prapa

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh