25 Qershor 2017

Kompanitë e Sigurimeve

KS “DARDANIA”

Sylejman Vokshi 4 Tel.381 38 244 080
Fax.381 38 244 081
[email protected]
http://www.ksdardania.com


KS "Dukagjini"
Nëna Terezë 33
Tel.381 38 225 385
Fax.381 38 225 384
[email protected]
http://www.insurancedukagjini.com

KS “KOSOVA E RE”
Fehmi Agani 35
Tel.381 38 229 893
 Fax.381 38 229 435
[email protected]
http://www.kosovaere.com

KS “SIGURIA”
Luan Haradinaj
Tel. 381 38 248 848
Fax.381 38 248 850
[email protected]
http://www.ks-siguria.com

“INSIG”
Tel. 381 38 249 900
Fax.381 38  249 901
[email protected]
http://www.insig-ks.com

KS „Sigal Uniqa Group Austria“ Sh.a.
Rr UÇK-së 60
Tel.381 38 240 241
Fax.381 38 240 241
[email protected]
http://www.sigal-ks.com

KS "Sigma" 
Tel.381 38 246 301
Fax.381 38 246  302
[email protected]
http://www.sigma-ks.net

KS “CROATIA SIGURIMI” 
Luan Haradinaj 5 D/1-2
Tel. 381 38 246- 956
Fax.381 38 426 957
[email protected]
http://www.crosig.hr

KS “ SIGKOS” 
Te.381 38 230 023; Tel.381 38 240 022;
Fax.38138 24 02 22
[email protected]
http://www.sigkos.com

KS “ELSIG”
Rr “Trepca”: nr.15
Tel. 381 38 22 11 12;
Fax. 38138 22 11 15
[email protected]
http://www.kselsig.com

Shoqata e Sigurimeve IAK
Sulejman Vokshi 12
Tel.381 38 245 110
Fax.381 38 245 110
[email protected]
http://www.iak-ks.com

Fondi i Garnacionit GFK
Tel.381 38 245 115
Fax.381 38 245 115
[email protected]
http://www.iak-ks.com

CIU
Tel.318 38 145 110
Fax.381 38 245 110
[email protected]
http://www.iak-ks.com

KS “DUKAGJINI LIFE”
Tel.381 38 228 808
Fax.38138 228 988
[email protected]
http://www.dukagjinilife.com

Prapa

© Copyright - Agjencia - Ekonomia - 2005 - 2015 - All Rights Reserved | Powered by Refresh